دفترچه خاطرات علی کیا کوچولو

بدون عنوان

اولین عید فطر علی کیا با عمه زری اینا رفته بودیم پارک جنگلی همش بیرون نگاه میکردی پسرم باد شاخه هارو تکون میداد و تو میخندیدی   ...
22 شهريور 1391
1