دفترچه خاطرات علی کیا کوچولو

بند گردی

گل پسرم دو ماه که داری میری آموزش شنا،امروز آقای مربی یه مسابقه ترتیب دادن تو کلاس که شما نفر اول شدی و ما تصمیم گرفتیم این موفقیت جشن بگیریم به امید موفقیتهای بیشتر نفسم ...
12 تير 1397
1