علي كياعلي كيا، تا این لحظه 6 سال و 8 ماه و 6 روز سن دارد

دفترچه خاطرات علی کیا کوچولو

آب بازي تو محل كار بابايي

پنج شنبه موقع برگشتن از مهد رفتيم محل كار بابا و ديداري تازه كرديم آخه مامان يه مدتي تو بيمارستان مشغول كار بوده و خاطرات خوبي از اونجا و همكارا داره شما هم كه دم رو غنيمت شمردي و موقع برگشتن تو حياط آب بازي كردي ...
7 شهريور 1394