دفترچه خاطرات علی کیا کوچولو

زندگي مامان و بابا

محو تماشا

چند روز پيش براي اولين بار رفتي كارواش بس كه عاشق ماشيني (از قديم گفتن حلال زاده به داييش ميره) محو تماشاي ماشين بودي ميگفتي مثل اينكه برف باريده رو ماشين ...
30 تير 1394
1