علي كياعلي كيا، تا این لحظه 6 سال و 8 ماه و 6 روز سن دارد

دفترچه خاطرات علی کیا کوچولو

سفر به تهران(شهربازي)

پنجشنبه هفته پيش كه ميشه 6آذر با ماشين شخصي راهي تهران شديم عمو جمشيد و بابا رضا و مامانيم همراه ما بودن 4_5 روزي تهران بوديم و سه شنبه صبح راه افتاديم به سمت شهرو ديار خودمون تو اين چند روز حسابي خوش گذشت به شما كه بيشتر از ما صبح روز جمعه شمارو برديم شهر بازي آخه بابارضا قول داده بود كه بردت من و دايي كه بچه بوديم وقتي ميرفتيم تهران هميشه بابارضا مارو ميبرد اونجا وقتي رفتيم تو ياد خاطرات بچگيمون افتادم يه ساعتي تو شهر بازي بوديم و شما كلي كيف كردي بعد رفتيم خونه عمه پروانه و بعد از ظهر راهي خونه خاله منيره شديم خاله اينا رو حسابي غافل گير كرديم و كلي خنديديم بريم سراغ بقيه عكسا ...
14 آذر 1393
1