علي كياعلي كيا، تا این لحظه 6 سال و 8 ماه و 6 روز سن دارد

دفترچه خاطرات علی کیا کوچولو

عروسي دايي

20 مهر عروسي دايي بود كه حسابي خوش گذشت جاي همه اونايي كه نبودن خالي اين چند وقته كه درگير مراسم عروسي بوديم زياد ميرفتيم خونه بابارضا شما از خدا خواسته يك ذوقي ميكردي كه نگو وقتي ميومديم خونه ميگفتي بازم ميريم خونه بابارضا چون سروصداي زيادو دوس نداري تو مراسم بعد از ظهر حضور نداشتي ولي رستوران و مراسم بعد شام بودي كه بابايي مواظبت بود تا به مامان بيشتر خوش بگذره كه حسابيم خوش گذشت ولي فقط تونستم يه عكس از شما بگيرم اونم به زور ...
26 مهر 1393

اتوبوس سواري

يه چند وقتي بود هر جا اتوبوس ميديدي ميگفتي ما هم سوار اتوبوس شيم بالاخره دل به دريا زديم  ديروز با عمه رفتيم بيرون و شما سوار اتوبوس شدي   ...
15 مهر 1393

دهكده بازي

                                                                                                     يكشنبه عيد قربان بود بعد از ظهر شمارو برديم پارك يكم تو پارك ب...
15 مهر 1393
1