علي كياعلي كيا، تا این لحظه 6 سال و 8 ماه و 6 روز سن دارد

دفترچه خاطرات علی کیا کوچولو

زردآبي

مامان و علي كيا در حال نقاشي مامان: علي كيا ميخوام رنگ زرد و آبي رو باهم قاطي كنم فكر ميكني چه رنگي شه؟ علي كيا: زردآبي ...
26 دی 1393

جريمه

ديشب سه تايي باهم رفتيم دهكده بازي شما كلي بازي كردي البته بيشترشو ماشين سواري كردي با ماشين اينور اونور ميرفتي وقتي يكي بهت ميخورد زود از ماشين پياده ميشدي و برگه جريمه خيالي رواز جيبت در مياوردي و جريمه ميكردي بچه هارو بعدشم برگه هاي باقي مونده رو ميذاشتي تو جيبت بچه ها مات و مبهوت شمارو نگاه ميكردن كه چيكار ميكني انگار كه از فضا اومدنو چيزي از پليس و قانون نميدونن منو بابايي كلي خنديديم اميدوارم هميشه و همه جا به قانون احترام بذاري عزيزم ...
26 دی 1393

قلك

علي كيا: مامان بريم از بانك پول بگيريم مامان: براي چي پسرم؟ علي كيا: بندازيم تو قلك بابا: پسرم بانك خودش يه قلك بزرگه همگي با هم ...
8 دی 1393

علي كيا-دانيال-درسا

پري شب رفته بوديم خونه عمو مهدي اينا عمو مهدي دوست بابايي دو ني ني دارن كه يكيش تازه به دنيا اومده درسا خانم شما و دانيال حسابي باهم بازي كردين و خوش گذشت خداحفظتون كنه جوجه فسقليآ ...
6 دی 1393

ماشين لباس شويي

اين نقاشي كه شما كشيدي به نظر هيچ كدوم از ما شبيه ماشين لباس شويي نيست ولي شما ميگي اين ماشين لباس شويي كه داره ميچرخه در واقع شما توي ماشين كشيدي قربونت بره مامان كه انقد باهوشي عسلم ...
6 دی 1393
1