علي كياعلي كيا، تا این لحظه 6 سال و 8 ماه و 6 روز سن دارد

دفترچه خاطرات علی کیا کوچولو

علي كيا آروم حرف بزن

قند عسل مامان و بابا تازگيا آروم حرف زدن ياد گرفتي وقتي بهت ميگيم آروم حرف بزن با صداي آروم ميگي ههههههههههههههههههه يا ميگيم بابا يا مامان لالا كردن آروم صحبت كن يواش ميگي مامان_بابا وقتي بهت ميگيم لالا كن الكي چشاتو ميبندي و يكم بعد با خنده باز ميكني مارو سر كار ميزاري نفس مامان و بابا به نفست بنده ...
27 آبان 1392

خاله اسما چيكار ميكنه؟

چند روز پيش خاله اسما نشسته بود و دستش گذاشته بود زير گونه شو داشت با لب تاپ كار ميكرد كه شما سر رسيدي و نشستي روبروي خاله و دستت گذاشتي زير گونتو نگاه خاله كردي همه با ديدن اين صحنه زدن زير خنده الان هر وقت بهت ميگيم خاله چيكار ميكنه دستت ميزاري زير گونت ...
13 آبان 1392