علي كياعلي كيا، تا این لحظه 6 سال و 8 ماه و 6 روز سن دارد

دفترچه خاطرات علی کیا کوچولو

تولد بابايي

ديشب عمو مهدي اينا خونه ما بودن عمو مهدي دوست بابامه اولين بار كه ميديدمشون ولي حسابي مهرشون به دلم نشست كلي باهاشون بازي كردم و خنديدم اونام چند ماه ديگه صاحب يه گل پسر ميشن مثل من ...
27 ارديبهشت 1392

بدون عنوان

امروز تولد بابايي   26ارديبهشت مصادف شده با ليله الرغايب ،  راستي مهمون داريم  شرح تفاصيل  و احيانا عوكوس مربوطه !! متعاقبا مخابره خواهد شد                                                    باباجون تولدت مبارك ...
27 ارديبهشت 1392

بدون عنوان

پشت سرم موزه هنرهاي معاصر انقد سروصدا كردم كه نگو دست ميزدم ميگفتم ددد... نه نه نه...   بيب بيبيب بيبيب                ...
21 ارديبهشت 1392

بدون عنوان

من علاقه خاصي به كنترل دارم اونم نه هر كنترلي فقط كنترل تلويزيون بين چندتا كنترل فقط ماله تلويزيون انتخاب ميكنم فرقشو با بقيه ميدونم آخه من خيلي با هوشم چقد خودمو تحويل گرفتما  ...
21 ارديبهشت 1392