دفترچه خاطرات علی کیا کوچولو

بدون عنوان

   نفس ما عاشق بازي با جعبه دستمال كاغذي وقتي جعبه رو پشت و رو هم بهش ميديم برش ميگردونه ودستمال از توش ميكشه بيرون و بعدم پاره اش ميكنه گه گاهيم ميبره دهنش واي واي                                                               ...
28 اسفند 1391