دفترچه خاطرات علی کیا کوچولو

زندگي مامان و بابا

بدون عنوان

ديروز با بابارضا اينا رفته بوديم گردش اين اولين آتيشي بود كه ميديدم قشنگ بود بابامم يه عكس خوشگل از آتيش گرفته   ...
28 بهمن 1391